خرید و سوغات سفر

 

خرید و سوغات سفر بخشی از ره توشه سفر است و در حد متعارف مطلوب است . با توجه به بازارهای موجود در کربلا و نجف بطور کلی میتوان گفت بازارهای کربلا از نجف برتر و متنوع تر است.

در کربلا بازارهای خوب برای خرید و سوغات سفر از نظر تنوع و قیمت بازار خیابان سدره و بازار امام صادق می باشد. در بازار سدره گرفتن مهر رایگان و تربت اصل از فروشگاه طباطبایی (نزدیک مسجد صاحب الزمان در خیابان سدره) فراموش نشود.

در هنگام خرید در عراق یک اصل مهم را همیشه در یاد داشته باشید و آن دریافت تخفیف از فروشنده است این تخفیف بعضا تا 50 درصد قیمت اولیه مصداق پیدا می کند!!

تور کربلا هوایی 6 و 7 شبه
تور کربلا هوایی 4 شبه
تور کربلا زمینی 6 شبه