اردیبهشت 23, 1398

تور کربلا – امامت از دیدگاه تشیع -4

تور کربلا   * بعثت گشت توانا مجری مستقیم تور کربلا هوایی و تور کربلا زمینی با اعزامهای هفتگی در هتلهای گروه VIP – الف و […]
اردیبهشت 21, 1398

تصاویر هتل الاماره – کربلا

تور کربلا   * بعثت گشت توانا مجری مستقیم تور کربلا هوایی و تور کربلا زمینی با اعزامهای هفتگی در هتلهای گروه VIP – الف و […]
اردیبهشت 18, 1398

تور کربلا – امامت از دیدگاه تشیع -3

*بعثت گشت توانا مجری مستقیم تور کربلا هوایی و تور کربلا زمینی با اعزامهای هفتگی در هتلهای گروه VIP – الف و ب بصورت نقد و […]
اردیبهشت 18, 1398

تصاویر هتل نورالفرقدین – کربلا

* بعثت گشت توانا مجری مستقیم تور کربلا هوایی و تور کربلا زمینی با اعزامهای هفتگی در هتلهای گروه VIP – الف و ب بصورت نقد […]