شهریور 26, 1397

چرا شمر سر امام حسین(ع) را از پشت برید؟

درباره این‌که چرا شمر گلوی مبارک امام حسین(ع) را از جلو نبرید با توجه به نقل‌هایی که برای چگونگی شهادت امام حسین(ع) وارد شده، می‌توان چند […]