آبان 23, 1398

تور کربلا هوایی بهتر است یا تور کربلا زمینی؟

تور کربلا هوایی بهتر است یا تور کربلا زمینی؟ این سوالی است که شاید در نگاه اول پاسخ آن ساده ، مشخص و محرز باشد. یعنی […]
آبان 22, 1398

هتل المیزان در کربلا و دسته بندی هتلهای عراق

هتل المیزان در کربلا می باشد. این هتل چه رتبه ای دارد؟ رتبه بندی هتل ها بر چه اساسی است؟ سوالی که شاید برای شما هم […]
آبان 22, 1398

هتل فورتین در کربلا و دسته بندی هتلهای عراق

هتل فورتین در کربلا می باشد. این هتل چه رتبه ای دارد؟ رتبه بندی هتل ها بر چه اساسی است؟ سوالی که شاید برای شما هم […]
آبان 19, 1398

هتل محمود در کربلا و دسته بندی هتلهای عراق

هتل محمود در کربلا می باشد. این هتل چه رتبه ای دارد؟ رتبه بندی هتل ها بر چه اساسی است؟ سوالی که شاید برای شما هم […]