مهر 16, 1398

سرزمین کربلا و دانستنیهای مهم آن برای عموم

سرزمین کربلا ورودش باعث حزن و رقت است چنان‌که نسبت به جمیع انبیاء واقع شد چون روایت شده که همه پیامبران به زیارت سرزمین کربلا توفیق […]