فروردین 24, 1399

تور کربلا هوایی بهتر است یا تور کربلا زمینی؟

تور کربلا هوایی بهتر است یا تور کربلا زمینی؟ این سوالی است که شاید در نگاه اول پاسخ آن ساده ، مشخص و محرز باشد. یعنی […]