آبان 5, 1398

اعتراضات ، حادثه ها و ناآرامی های عراق در بغداد ، کربلا و نجف

اعتراضات ، حادثه ها و ناآرامی های عراق در بغداد ، کربلا و نجف در جریان است. اعتراضات بسیاری در شهرهای متعدد عراق از جمله بغداد […]