آبان 11, 1398

سرانجام برجام چیست؟ گام چهارم ایران و بند 36 و 37 برجام و FATF چیست؟

سرانجام برجام چیست؟ چه اتفاقی می افتد؟  ایران و اروپا و آمریکا چه رفتار متقابلی را در خصوص برجام خواهند داشت؟ به عقیده نیکلای الکساندرویچ کوژانوف، […]