چرا شمر سر امام حسین(ع) را از پشت برید؟
شهریور 26, 1397
تصاویر هتل عشتار – کربلا
اسفند 28, 1397

اسم اعظم چیست؟

* بعثت گشت توانا مجری مستقیم تور کربلا هوایی – تور کربلا زمینی و تور سوریه با اعزامهای هفتگی کربلا – نجف و دمشق در هتلهای گروه VIP – ستاره دار – الف و ب در خدمت علاقمندان تور کربلا و تور سوریه می باشد.

پس از تقدیم این چهار مقدمه اینک در باب حقیقت اسم اعظم باید گفت:
درباره حقیقت اسم اعظم دو دیدگاه عمده وجود دارد:
بسیارى از مفسران، آن را بر اساس ظاهر روایات، مركب از حروف و الفاظ دانسته اند. برخى گفته اند: اسم اعظم، اسمى معین نیست بلكه هر اسمى را كه بنده در حال استغراق در معرفت الهى و انقطاع فكر و عقل از غیر او بر زبان آورد، همان اسم اعظم است.
برخى دیگر، آن را اسمى معین دانسته اند كه میان آنان دو قول وجود دارد:
الف. اسم اعظم به هیچ وجه نزد آفریدگان معلوم نیست.
ب. اسم اعظم به گونه اى معلوم است.

* بعثت گشت توانا مجری مستقیم تور کربلا هوایی – تور کربلا زمینی و تور سوریه با اعزامهای هفتگی کربلا – نجف و دمشق در هتلهای گروه VIP – ستاره دار – الف و ب در خدمت علاقمندان تور کربلا و تور سوریه می باشد.

صاحبان قول نخست، پنهان بودن اسم اعظم را بدان جهت دانسته اند كه مردم بر ذكر همه اسماى الهى مواظبت كنند به این امید كه اسم اعظم نیز بر زبانشان جارى شود. شاید بتوان گفت یكى از رازهاى پنهان بودن اسم اعظم، مصون ماندن آن از دست نامحرمان و اغیار است و این خود نوعى تقدس و تنزیه اسم خداست.
صاحبان قول دوم در تعیین اسم اعظم آراى گوناگونى دارند: الف. كلمه «اللّه». ب. كلمه «هو». ج. «الحیّ القیّوم». د. «ذوالجلال والإكرام». هـ . حروف مقطعه. و. برخى اسم اعظم را از 11 حرف «أهَمٌ، سَقَكٌ، حَلَعٌ، یَصٌ» مركب و جامع عناصر چهارگانه (آتش، خاك، هوا و آب) دانسته اند.
علامه طباطبایی بر این باور است که هیچ یک از نام های خدا را نمی توان بزرگ تر از دیگر نام ها دانست؛ بلکه هر نامی را بنده از روی التجاء و انقطاع کامل از ماسوا بر زبان آورد و به آن توسل جوید، همان برای او اسم اعظم است.
برخی گفته اند: اسم اعظم خدا، از جنس واژه و لفظ نیست بلکه مقامی است که هر کس روی این کرسی بنشیند، می توان به اذن خدا، کار خدایی انجام دهد.

* بعثت گشت توانا مجری مستقیم تور کربلا هوایی – تور کربلا زمینی و تور سوریه با اعزامهای هفتگی کربلا – نجف و دمشق در هتلهای گروه VIP – ستاره دار – الف و ب در خدمت علاقمندان تور کربلا و تور سوریه می باشد.

تور کربلا هوایی 6 و 7 شبه
تور کربلا هوایی 4 شبه
تور کربلا زمینی 6 شبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.